REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Modificari locale ale regulilor
T.N.C.
Airsofter
Posts: 1153
Joined: 04 Sep 2009, 22:55
Localitate: BRASOV
Replici airsoft si echipament: AUG-3G-PRIMARY, DESERT EAGLE-SIDE ARM
Location: Halchiu
Contact:

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Postby T.N.C. » 09 Dec 2010, 17:08

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL CLUBULUI SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM

CAPITOLUL I - DISPOZITII GENERALE
Art.1. CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM isi desfasoara activitatea in conformitate cu Legea Educatiei Fizice si Sportului (69/2000 art.26), structura monosportiva (airsoft) precum si a Ordonantei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii si a Decretului nr.31/1954 privitor la persoanele fizice si juridice in calitate de asociati-fondatori.
Clubul Sportiv BRASOV AIRSOFT TEAM este structura sportive, persona juridical de drept privat neguvernamentala, apolitical si nonprofit.

Art.2. CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale in vigoare precizate mai sus si cu prezentul regulament. Este structura sportiva, persoana juridica de drept public, de utilitate publica, fara scop lucrativ, în subordinea Ministerului Educaţiei, Cercetării si Tineretului.

Art.3. CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM se organizeaza si functioneaza dupa regulament de organizare si functionare propriu, aprobat prin ordin al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului.

Art.4. Denumirea: Clubul Sportiv BRASOV AIRSOFT TEAM.
Sediul: Brasov, Sat Halchiu, Nr 59.
Culorile clubului sunt: verde-negru.
Insemnele: Clubul Sportiv BRASOV AIRSOFT TEAM are insemne proprii. Principalul insemn este emblema. Clubul Sportiv BRASOV AIRSOFT TEAM are emblema proprie, inregistrata la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM). Emblema este prezentata in anexa nr.1.

Art.5. Durata de functionare a CLUBULUI SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM este pe termen nedeterminat.

Art. 6. Clubul Sportiv BRASOV AIRSOFT TEAM are ştampilă proprie, rotundă, pe care este inscripţionat: CLUB SPORTIV- BRASOV- ROMANIA. In partea central este inscriptionata sigla.

Art.7. CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM este club finantat din:
*cotizatii si taxe de inscriere ale membrilor;
*donatii in bani sau bunuri primite prin sponsorizare;
*venituri obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii sportive;
*resurse obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
CAPITOLUL II - Scopul si obiectul de activitate

Art.1. Scopul Clubului Sportiv BRASOV AIRSOFT TEAM este de a desfasura activitati sportive in sectii pe ramura de sport: airsoft, constand in selectia, initierea si pregatirea de sportivi in domeniul ramurii sportive airsoft, participarea la competitii interne si international, in conformitate cu cerintele reglementarilor si strategiilor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Spportului, precum si a viitoarei Federatii Romane de Airsoft avand la baza si reglementarile si strategiile Autoritatii Nationale pentru Tineret si Sport, in conditiile Legii Educatiei Fizice si Sportului (69/2000) si a Regulamentului de punere in aplicare a Legii 69/2000.

Art.2. (1) Obiectul de activitate al CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM este:
a) Intocmirea unor programe strategice pentru a asigura participarea libera a oricarei persoane, fara discriminare la practicarea sportului si jocului airsoft pentru sanatate, educatie si recreere.
b) Organizarea unor campanii de informare si promovare a importantei si rezultatelor ce pot fi obtinute prin practicarea sportului si jocului de airsoft.
c) Elaborarea, producerea si difuzarea de materiale documentare, pliante, brosuri, productii audio-video, publicarea acestora prin mass-media, aratand astfel cat mai clar obiectul de activitate al Clubului Sportiv, precum si a sportului si jocului de airsoft;
d) Asigurarea unor actiuni permanente de selectie in vederea depistarii celor mai valoroase elemente pentru (ramura de sport de performanta).
e) Imbunatatirea sub toate formele a bazei materiale necesare desfasurarii activitatilor la nivel optim si in conditii de maxima securitate;
f) Organizarea unor competitii locale, nationale sau internationale, precum si competitii cu caracter de verificare cu parteneri (echipe) locale, din alte judete sau din afara granitelor Romaniei;
g) Constituirea unor echipe valoroase, inscrierea si participarea cu acestea in calendarul judetean, national si international.
h) Promoveaza spiritual de fair-play, previne actele de violenta pe teren in randul sportivilor, a publicului spectator, in conformitate cu prevederile Legii nr. 4/2009 si a ordinului ANST nr. 269/2008 privind prevenirea si combaterea violentei cu ocazia competitiilor si a jocurilor sportive.
i) Promoveaza lupta impotriva medicamentatiei interzise, informeaza corect despre efectele nocive asupra organismului in cazul anabolizantelor, a drogurilor, a sustinatoarelor de efort interzise etc, precum si sanctiunuile ce se aplica celor care incalca legislatia in domeniu.
(2) CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM poate desfasura si alte activitati in vederea realizarii scopului si obiectului de activitate, in conditiile legii.

CAPITOLUL III - Structura organizatorica a CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM.

Art.1. Structura organizatorica a CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM este prevazuta in anexa la Regulamentul de organizare si functionare propriu.

CAPITOLUL IV - CONDUCEREA CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM.

Art. 1. Activitatea CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM este condusă de către un Consiliu de Administraţie.

Art. 2. (1) Consiliul de administraţie este format din 4 membri.
(2) Consiliul de administraţie controleaza activitatea managerială a CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM şi are rol de decizie asupra bunei desfăşurări a activităţii clubului, asupra valorificării resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale şi a veniturilor obţinute din contracte de asociere, colaborări, sponsorizări, donaţii etc., în condiţiile legii.
(3) Consiliul de Administraţie adoptă hotărâri privind activitatea specifică clubului.
(4) Consiliul de administraţie are în principal următoarele atribuţii:
a) aprobă programul managerial anual şi trimestrial, calendarul sportiv, precum şi repartizarea bugetară;
b) încheie contracte de colaborare, sponsorizare etc. în condiţiile legii;
c) aprobă fişele posturilor privind personalul CLUBUL SPORTIV BRASOV AIRSOFT TEAM;

Art 3. (1) Consiliul de administraţie este condus de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de vicepresedinte. Preşedintele numeşte un secretar dintre membrii Consiliului de administraţie.
(2) Consiliul de administraţie se întruneşte o dată la 3 luni, sau de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui.
(3) Dezbaterile Consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi, stabilite şi comunicate de preşedinte cu 5 zile înaintea şedinţei.
(4) Deciziile Consiliului de administraţie se iau prin vot deschis, cu majoritatea membrilor prezenţi, dacă numărul lor reprezintă cel puţin 2/3 din totalul membrilor.
(5) Dezbaterile şi deciziile Consiliului de administraţie se consemnează în procesul verbal de şedinţă. Procesul verbal se semnează de fiecare din cei prezenţi, iar în situaţia când există obiecţiuni, acestea se consemnează distinct.

Return to “Reguli locale”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest